صفحه منابع شامل لینک ها به وب سایت دولت کانادا و اطلاعات و ویدیوهای مرتبط با استخدام است که توسط E-Start برای اطلاع رسانی به مشتریان در مورد شغل، اطلاعات بازار و محیط محل کار در کانادا توصیه شده است.