صفحه شرایط و مقررات

شرایط و مقررات
صفحه اصلی
حقوق مشتری و رفع مسئولیت
ما در تلاش هستیم تا از صحت معلومات موجود در این وب سایت، اطمینان حاصل کنیم، S.U.C.C.E.S.S هیچ مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از هرگونه خطا یا کوتاهی که ممکن است باقی بماند نخواهد داشت. برنامه ها، رویدادها/فعالیت ها، کورس ها و سایر موارد در هر زمان بدون اطلاع قبلی قابل تغییر هستند. لینک های سایر وب سایت ها فقط برای گرفتن معلومات و سهولت فراهم شده است. یک لینک به معنای تایید یک سایت یا به منظور اعلانات خدمات یا محصولات آن نیست. ما نمیتوانیم مسئولیت سایت‌ هایی را که به آنها پیوند داده شده‌اند یا محتوای یافت شده در آنجا را بپذیریم.

S.U.C.C.E.S.S به حقوق و حیثیت همه افراد، خانواده ها و گروه هایی که به آنها خدمت می کنیم احترام می گذارد. ما با مشتریان با ملاحظه رفتار می کنیم و به استقلال شخصی و حریم خصوصی آنها احترام می گذاریم.

حق انتخاب

 • S.U.C.C.E.S.S خدمات داوطلبانه و غیر اجباری است به جز مواردی که به موجب قانون یا حکم محکمه الزامی شده است.
 • S.U.C.C.E.S.S به حقوق مشتریان برای انتخاب خدمات و فراهم کنندگان خدمات احترام می گذارد. ما معلومات در مورد گزینه های بدیل به مشتریان فراهم میکنیم.
 • افراد، فامیل ها و/یا سرپرستان قانونی حق دارند در تصمیم گیری های مربوط به خدمات فراهم شده شرکت کنند.
 • هنگامی که مشتریان انتخاب می کنند که از منابع دیگر خدمات را جستجو کنند یا زمانی که نیازمندی های مشتریان توسط سازمان های دیگر بهتر برآورده می شود، ما باید برای تسهیل انتخاب آنها معلومات مربوطه فراهم نموده و آنها را به این منابع راجع سازیم.

حق دسترسی مساویانه و عادلانه

 • S.U.C.C.E.S.S متعهد است که به مشتریان خود دسترسی مساویانه و عادلانه به خدمات فراهم کند.
 • اگر یک بخش خدمات فقط برای یک جمعیت اقلیت در دسترس باشد، معیارهای واجد شرایط بودن به فصاحت برای آنها تشریح خواهد شد.
 • به جز شرایط اضطراری، دسترسی به خدمات بر اساس نوبتی است.

حق عدم تبعیض

 • پرسنل S.U.C.C.E.S.S نباید نسبت به مشتریان بر اساس نژاد، رنگ، اصل و نسب، محل اصلی، عقاید سیاسی، مذهب، حالت مدنی، وضعیت فامیلی، معلولیت جسمی یا ذهنی، جنسیت، گرایش جنسی یا سن تبعیض قائل شوند.

حق برخورداری از خدمات مناسب فرهنگ

 • S.U.C.C.E.S.S نیازهای مشتریان را تشخیص می دهد، به آنها احترام می گذارد و به آنها جوابگو میباشد و خدماتی را فراهم میکند که از نظر فرهنگی و زبانی مناسب مشتری باشد.
 • S.U.C.C.E.S.S اقداماتی را در داخل شرکت اجرا می کند تا تضمین کند که برنامه ها و خدمات فرهنگ، زبان و سنت های مردمی را که به آنها خدمت می شود منعکس می کند.

حق رازداری و حفاظت از حریم خصوصی

 • S.U.C.C.E.S.S تمام معلومات مشتری را محرمانه تلقی می کند و معلومات مشتری را در داخل یا خارج از سازمان بدون مجوز کتبی مشتری منتشر نخواهد کرد.
 • مشتریان S.U.C.C.E.S.S مسئولیت احترام به سایر مشتریان و رعایت برنامه های زمانبندی شده را دارند.

احترام گذاشتن به دیگران

 • از مشتریان انتظار می رود که به حقوق، حیثیت و حریم خصوصی سایر افرادی که در S.U.C.C.E.S.S ملاقات می کنند احترام بگذارند، هر رفتار یا اقدامی که امنیت را تهدید کند یا حقوق مشتری دیگر یا S.U.C.C.E.S.S را نقض کند ممکن است منجر به فسخ ارائه خدمات شوند.

تقسیم اوقات پروگرام و اصول برنامه را رعایت کنید

 • مشتریان مسئوول پیگیری و احترام به برنامه ها و اصول S.U.C.C.E.S.S هستند.

نظریات به S.U.C.C.E.S.S

 • S.U.C.C.E.S.S از نظرات (فیدبک) مشتریان در مورد خدمات و پیشنهادات خود برای بهبود استقبال می کند.