S.U.C.C.E.S.S که در سال 1973 توسط یک گروه پرشور از داوطلبان مهاجر که می خواستند به کانادا کمک کنند، تأسیس شد، و به یکی از بزرگترین شرکت های خدمات اجتماعی در کشور تبدیل شده است.

امروز، ما سلسله وسیعی از برنامه ها و خدماتی را فراهم میکنیم که تعلق خاطر، صحتمندی و استقلال همه افراد را در سفر به کانادا ارتقا می دهد.
برنامه استخدام آنلاین E-StartPre-Arrival برای پناهندگان (E-Start)، یک پروژه آزمایشی قبل از ورود S.U.C.C.E.S.S است و توسط اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) تامین می شود.

E-Start از پناهندگان از سراسر جهان به صورت مجازی با ماژول های آموزشی آنلاین حمایت می کند. تیم E-Start معلومات مربوط به وظیفه را برای پناهندگان فراهم می کند تا آنها را در یافتن اولین وظیفه شان در کانادا تشویق کنند. E-Start ماژول ها را با مشاورت IOM، ISANS و سایر سازمان های پیشتاز در امور خدمات اسکان ایجاد کرد.هدف E-Start این است که قبل از ورود به کانادا، منابع مربوط به وظیفه مورد ضرورت پناهندگان را فراهم کند.
برنامه E-Start برای پناهندگانی است که اجازه ورود به کانادا و داشتن شماره UCI (تشخیصیه منحصر به فرد متقاضی) را دارند.