در مورد ما
برنامه استخدام آنلاین قبل از آمدن به کانادا پناهندگان ای- استارت (ای- استارت)، یک پروژه آزمایشی پیش از ورود ساکسس ای‌- استارت است، که توسط اداره شهروندی، پناهندگی و مهاجرت کانادا (IRCC) ایجاد شده است.
ای‌- استارت به‌صورت مجازی و از طریق کلاس های آموزشی
یادگیری آنلاین، از تمام پناهندگان از سراسر دنیا حمایت و پشتیبانی می‌کند. تیم ای- استارت اطلاعات مناسب برای استخدام را در اختیار پناهندگان قرار می‌دهد تا به آن‌ها در پیدا کردن اولین شغلشان در کانادا کمک کند. ای- استارت این ماژول‌ها را با مشورت با IOM، ISANS، و دیگر سازمان‌های پیشرو در ارائه خدمات سکونت تولید کرده است. هدف ای- استارت ارائه منابع مناسب اشتغال مورد نیاز